Спечели SPA уикенд за двама в четиризвезден хотел „БОР“ гр. Велинград

При всяка покупка на продукт от следните марки: Donna Hair, Donna Nails, Elasti-Q, Ereсtan или Clavin

Донна Нейлс – в помощ на вашите нокти

Донна Хеър – за хубава коса

Клавин – разбуди мъжаопаковка 8 капсули  – опаковка 20 капсули

Еректан – интимен гел – лубрикант  – за по-плътни усещания

Еректан Мен Лонг – за дългосрочно подобрение на сексуалния ви живот

Еректан – в помощ на ерекциятаопаковка 8 капсулиопаковка 20 капсули

Еластик – крем срещу стрии

Еластик – оригинален крем срещу стрии

от онлайн магазина: http://www.framar.bg/ участвате в томболата за ваучер за SPA уикенд за двама в четиризвезден хотел „БОР“ гр. Велинград.

Всеки закупен продукт ви носи талонче и шанс да спечелите!

Ваучерът включва:

  • 2 нощувки
  • закуска и вечеря
  • безплатно ползване на паркинг
  • ползване на басейн с минерална вода, джакузи и топило с минерална вода, сауна, фитнес, парна баня, релакс зона, интернет

 Период за участие в играта: 13.05 – 13.06.2013 г вкл.

Тегленето на наградите ще се проведе на случаен принцип на 19.06.2013 г в присъствието на нотариус.

В тегленето на наградите влизат всички успешно заплатени поръчки до 18.06.2013 до 24:00ч. Печелившият участик ще бъде уведомен лично по телефона и ще бъде публично обявен на http://www.framar.bg.

Краен срок за участие: 13.06.2013 г. 24:00ч

Правила за участие в играта на Фрамар „Участвай и Спечели SPA уикенд за двама в четиризвезден хотел „БОР“ гр. Велинград“ от 13.05. 2013 до 13.06.2013г.

За да участвате в играта, вие се съгласявате да спазвате следните условия:

1. Право на участие има всяко физическо и юридическо лице с местоживеене в България, навършило 18 години, с изключение на служителите на „Фрамар“ и „Бедриг Консултинг“ ЕООД.

2. При всяка успешно приключила покупка на продукт от следните марки: Donna Hair, Donna Nails, Elasti-Q, Erectan или Clavin от онлайн магазина: http://www.framar.bg/ вие участвате в томболата за ваучер SPA уикенд за двама в четиризвезден хотел „БОР“ гр. Велинград. Всеки закупен продукт ви носи талонче и шанс да спечелите!

3. Организатор на играта е Фрамар, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 123732525 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Петър Парчевич 26, представлявано от управителя Саркис Артин Сакъз, имейл адрес: marketing@framar.bg – Организатор.

4. Доброволното предоставяне на лични данни – име и фамилия (така, както са посочени в документите за самоличност), телефонен номер, адрес, електронен адрес за кореспонденция ( участникът предоставя адрес и телефонен номер във връзка с получаване на наградата), от страна на участниците за целите на настоящата игра е необходимо условие за участие. Организаторът Фрамар е регистриран администратор на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни. Организаторът обработва лични данни във връзка с настоящата игра. Във връзка с организацията и провеждането на играта, личните данни, предоставени и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани и включени в базата данни на: търговски партньори и контрагенти на Организатора, участващи в организацията на играта, и други лица ако е предвидено в нормативен акт.

5. Правата на всички участници в играта, свързани с личните данни, са гарантирани от приложимия Български Закон за защита на личните данни ( ЗЗЛД ). Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни.

6. Участниците в играта дават своето съгласие Организаторът да публикува на сайта на играта http://www.framar.bg/ тяхното име и фамилия, както и телефонният номер без последните 4 цифри, ако те се спечелили наградата по реда и условията описани в настоящото, с цел да информира всички участници за приключването на играта. Всеки участник има правото да поиска достъп до отнасящите се до тях лични данни, да бъде изключен от базата данни, съответно личните му данни да бъдат заличени, коригирани или блокирани при условията на ЗЗЛД.

7. Въз основа на гореизложеното и на основание чл.4 от ЗЗЛД с участието си в играта всеки участник ДЕКЛАРИРА, че приема настоящите условия за участие в играта Участвай и Спечели SPA уикенд за двама в четиризвезден хотел „БОР“ гр. Велинград и, че е запознат с целите, характера и условията за предоставяне и обработване на личните му данни и приема тези условия; предоставя доброволно личните си данни – име и фамилия, ( така, като са посочени в документите за самоличност) телефонен номер, адрес и електронен адрес за кореспонденция, както и телефонен номер и адрес за получаване на наградата; и изразява доброволното си информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани за целите на играта от Организатора Фрамар и от лица, описани в настоящите условия на играта.

8. Тегленето на наградата ще се проведе на случаен принцип на 19.06.2013 г.

9. Печелившият участник ще бъде уведомен по телефона.

10. Ваучерът ще бъдат предоставен  по удобен за получателя начин.

11. Наградата не може да се преотстъпва, заменя или изплаща паричната й равностойност.

12. Фрамар си запазва правото да променя настоящите условия за участие при необходимост. Всяка евентуална промяна ще бъде публикувана на официалната страница на играта.

13. Фрамар си запазва правото да прекрати играта по всяко време в случай на установени материални злоупотреби или нарушения на настоящи условия за участие в играта от страна на потребителите, както и в случай на настъпили форсмажорни обстоятелства. Във връзка всички изброени случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

14. Евентуално възникнали спорове между Фрамар и участниците в играта се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.


Коментарите са забранени.