Колеж „Биофит“ стартира нови курсове с участието на Филип Мел, един от най-известните специалисти в Северна Америка

Преговорите между N.A.F.A. и колеж „Био Фит”, относно бъдеща съвместна работа и обучение на български инструктори в различните форми на функционален фитнес завършиха.

Първият курс ще е през месец октомври. С помощта и участието на един от най-известните специалисти в Северна Америка Филип Мел ще се подготвят инструктори по кросфит.

Фил Мел е известен със своите тренировъчни системи и програми, демонстрационните си умения и научни разработки в областта на функционалната тренировка „крос фит”.  Тази форма на фитнес занимания стана популярна в САЩ и Европа през последните 1-2 години. Очаква се да се популяризира и в България, за което ще бъдат необходими добре подготвени специалисти. За момента тази методика се преподава само в колеж „Био Фит”, а тренировъчните комплекси са разработени от доц. Юлиан Карабиберов за българската тренировъчна система „Fit Motion TNS” (виж www.fit-motion.com).

Директорът на N.A.F.A. и водещ на практиката към C.O.R.F.I.T., Борис Чимев, както и доц. Ю. Карабиберов, д-р., ще присъстват като лектори през месец октомври.

Цената на курса е 690 лв.

Телефон за записвания: 02/819 39 53 – Тодор Красимиров.

Курсът ще е с продължителност от 5 дни, а положилите успешно изпита ще получат американския сертификат от N.A.F.A. и колеж „Био Фит”. С това документът се легализира освен в Америка, така и в рамките на Европейския съюз, към който „Био Фит” е акредитиран.

Изискване към бъдещите курсисти е да имат необходимата физическа подготвеност, тъй като по-голямата част от часовете са практически.

Всички български персонални треньори, завършили курса към N.A.F.A., трябва да получат необходимата квалификация във функционалния фитнес, като завършат курса по крос фит. За тях цената е 150 $. С това получават и европейски лиценз, представен от колежа по спорт „Био Фит”.

Колежът по спорт „БИО ФИТ” е стъпка от JK Fitness концепцията за фитнес заниманията, където обучението и научно-изследователската работа са важна част от нея.

За обучение в колежа се ползва базата на Фитнес центъра на JK Fitness, който е оборудван според изискванията на съвременните европейски и световни стандарти.

Основни цели на колежа:

Да подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на фитнеса и високото спортно майсторство по двете посочени специалности.

Да отговори на нарасналите нужди от професионалисти и компетентни фитнес инструктори и треньори по кондиционална подготовка.

Да извършва научно – приложни изследвания.

Да осъществява национално и международно сътрудничество в областта на изучаваните специалности.

Да повишава квалификацията на инструкторите и треньорите по фитнес и кондиционална подготовка в различните видове спорт.

Колежът е учебно заведение подготвящо спортни специалисти в съответствие с изискванията на Европейските и Световни стандарт.