Какво казва Библията за любовта, изневярата и секса

Независимо дали вярваме в съществуването на Господ Бог, или не, обикновено априори приемаме написаното в най-четената книга на всички времена – Библията. В тази мъдра древна книга е съхранено твърде ценно познание за човека и света. Любопитно е, че в Стария завет има немалко текстове именно за любовта и секса. Нека да препрочетем някои от тях – не само за забава, а и за поучение, защото в тях има много истини и мъдрост…

Из “ПЪРВА КНИГА МОЙСЕЕВА. БИТИЕ” Глава 2 27. И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори; 28. И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я и господарувайте над морските риби (и над зверовете), над небесните птици (и над всякакъв добитък, над цялата земя) и над всякакви животни, които пълзят по земята.

Из “ВТОРА КНИГА МОЙСЕЕВА. ИЗХОД” Глава 20 14. Не прелюбодействай; 17. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си (нито нивата му), нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му (нито някакъв негов добитък) – нищо, което е на ближния ти. Из “ТРЕТА ГЛАВА МОЙСЕЕВА. ЛЕВИТ” Глава 20 10. Ако някой прелюбодейства с омъжена жена, ако някой прелюбодейства с жената на ближния си – да бъдат умъртвени и прелюбодеецът, и прелюбодейката; 11. Който легне с бащината си жена, той е открил голотата на баща си; и двамата да бъдат умъртвени; кръвта им е върху тях; 12. Ако някой легне със снаха си, и двамата да бъдат умъртвени; те са извършили мръсотия, кръвта им е върху тях; 13. Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили мръсотия; да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях; 15. Който се съвкупи с добитък, да бъде умъртвен, и добитъка убийте; 16. Ако жена отиде при някой добитък, за да се съвкупи с него, убийте жената и добитъка: те трябва да бъдат умъртвени; кръвта им е върху тях.

Из “КНИГА ПРЕМУДРОСТ НА ИИСУСА, СИН СИРАХОВ” Глава 26 1. Честит е мъжът на добра жена, броят на дните му е двоен; 2. Добродетелната жена радва мъжа си и ще изпълни с мир годините му; 3. Добра жена е честит дял; тя се дава дял на ония, които се боят от Господа; 4. С нея у богат и у сиромах е доволно сърцето, и лицето във всяко време е весело; 11. Жена, наклонна към блудство, се познава по дигането на очите и клепките й.

Из “ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО РИМЛЯНИ” Глава 13 8. Не дължете никому нищо, освен взаимна любов; защото който люби другиго, изпълнил е закона; 9. Защото заповедите: не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, чуждо не пожелавай, и всяка друга заповед се съдържа в тия думи: възлюби ближния си като самого себе си; 10. Любовта не прави зло на ближния; и тъй, любовта е изпълнение на закона.

Из “ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОРИНТЯНИ” Глава 6 18. Избягвайте блудството; всеки грях, що прави човек, е извън тялото, а блудникът против собственото си тяло греши. Глава 7 А за което ми бяхте писали – добре е за човека да не се допира до жена; 2. Но, за да се избягва блудството, нека всеки си има своя жена, и всяка жена да си има свой мъж; 3. Мъжът да отдава на жена си дължимата любов; също и жената – на мъжа; 4. Жената не е господарка на тялото си, а мъжът; също и мъжът не е господар на тялото си, а жената; 5. Недейте се лишава един от други – освен по съгласие за някое време, за да пребъдвате в пост и молитва; след това бъдете си пак заедно, за да не ви изкушава сатаната поради вашето невъздържание. Глава 13 4. Любовта е дълготърпелива, пълна е с благост, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее; 5. Не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли; 6. На неправда не се радва, а се радва на истина; 7. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява.