Аптеки „Фрамар“ предоставят преференциални условия на клиентите на пенсионно-осигурителна компания „Доверие“

Факт е постигнатата договореност между аптеки „Фрамар“ и пенсионно-осигурителна компание „Доверие„.

Като социално-отговорна компания, ние ще предоставим преференциални условия за хилядите клиенти на „Доверие“, валидни по програмата „Активна грижа„.

Във всяка от физическите аптеки от марката „Фрамар“ вие ще можете да получите карта Фрамар  и отстъпка от 7% /не се прилага при продукти, които са в промоция/, срещу предоставяне на членската си карта от ПОК „Доверие“. На витрината на обекта ще намерите и стикер на компанията, за да бъдете по-лесно ориентирани.

За ПОК „Доверие“:

ПОК ”Доверие” АД е първото лицензирано пенсионно осигурително дружество в България собственост на ViennaInsuranceGroup / VIG/, чрез своето дъщерно дружество ATBIHGmbH. Вече 23 години отговорно и прозрачно се грижим за пенсионните спестявания на нашите клиенти.

ПОК „Доверие“ АД управлява над 3,021 млрд. лв. нетни активи* общо в трите си фонда. На компанията се довериха и повериха своите средства 1,202,411* осигурени лица, което формира 26.56%* пазарен дял по брой на осигурените лица в страната към 30.06.2017 г.

ПОК „Доверие“ АД изплаща 74.52%* от доброволните пенсии в страната и гарантира минимална доходност с резерв от 30,689,000 лв.

В сферата на допълнителното пенсионно осигуряване в България ПОК “Доверие” АД и управляваните от нея фондове са единствените, които имат присъден кредитен рейтинг от БАКР /рейтинг „А-„ с перспектива “стабилна“/.


Коментарите са забранени.